STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Vi bygger framtidens järnväg på pelare var som helst

En tågbana på pelare ger stora fördelar. Risken för olyckor mellan tåg och djur, människor och andra fordon är minimal. Alla aktiviteter kan fortgå under spåren (se bilder nedan) i samhällen såväl som på landsbygden och i skogen. Stationer i städernas centrum gör det enkelt för resenärer att stiga på eller av tåget.

Tågbana på pelarpar på landsbygden

På landsbygden byggs varje spår på sin egen pelare
Ett nästan opåverkat landskap för markägaren efter att brobanan är färdigbyggd

Djur och människor kan fortsätta livet som vanligt

På vintern faller snön ned mellan brobalkarna ned till marken

Av bilden framgår att ingreppet i naturen och landskapet är litet och även i den natursköna fjällvärden passar brobanorna in.

Tågbana på enkel pelare i stad och i samhällen

De två spåren vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare. Lämpligt i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

Tågbanan har liten åverkan i stadsbebyggelsen och minimal påverkan på folkliv och trafik

Tågbanan smälter in i stadsmiljön

Den blir en naturlig del i stadens utförmning och i stadens kommukationer med omvärlden.

En enkel modell som visar en höghastighetsbana i stadsmiljö

Det går att dra in höghastighetsbanan en nivå upp och erhålla erfordeliga kontaktpunkter med den lokala trafiken