STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Tre segment som går att bygga rationellt med vårt system 


En av de stora fördelarna med att bygga tågbanor i stål är att det går lätt att anpassa dom till det segment som dom skall verka inom. Vi har därför indelat stålbanorna i följande tre huvudgrupper.

1. Riktigt tunga transporter och med ett axeltryck på 35 ton. Förekommer exempelvis vid gruvtransporter eller liknande.
2. Medeltunga transporter och den vanligaste kategorin med ett axeltryck på 18 ton. Kan även förses med InfraMag tillägget.
3 Lätta transporter med ett axeltryck motsvarande < 10 ton och hastigheter < 600 km/h. Är en utbredd belastning för det körs uteslutande
med InfraMagÄr avsedd endast för person transporter

Alla tre kategorierna bygger på samma industriellt uppbyggda moduler och kan monteras och byggas upp på samma enkla sätt. De kan monteras ned ifall järnvägen inte behövs och monteras upp på annat ställe. Det betyder att järnvägar kan snabbt anpassas till de krav som efterfrågas. ​   
 

Malmtåg - tunga transporter 

Jämförande siffror:
Tåg med axeltryck på 35 ton
Vikt på enskild brobanebalk 58 ton

Balklängd 30 meter
Kan förses med InfraMag tillägg
Hastighet < 250 km/h

Vanligt tåg, snabbtåg och höghastighetståg

Jämförbara siffror
Tåg med axeltryck på 18 ton
Vikt på enskild brobanebalk 35 ton

Balklängd 30 meter
Kan förses med InfraMag tillägget 
Hastigheter
Godståg < 250 km/h
Persontåg - snabbtåg  < 400 km/h

InfraMag tåg - höghastighetståg

Jämförbara siffor
Tåg med motsvarande axeltryck < 10 ton, utbredd last
Vikt på enskild brobanebalk 27 ton
Balklängd 30 meter

Byggs endast med InfraMag tillägget
Är anpassat endast mot höghastighetståg.
Hastighet > 400 km/h men < 600 km/h