STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Nyheter som kan beröra InfraMag AB

Bilden på tåget har inget att göra med InfraMag utan får ses som en ren illustration

Info 1
Tillsammans med en internationell stor entreprenör håller det på att plockas fram dynamiska beräkningar över de stålbrobanor som finns presenterade inom AMCCT AB.

Info 2
Tillsammmans med Luleå Tekniska Universitet kommer de att medverka med sin kompetens för att föra projektet vidare, Omfattar både AMCCT AB och Inframag AB. Projektet beräknas pågå under 3 år. Dessutom kommer 1 - 3 examensarbetare att finnas med i projektet.

Info 3
Under hösten kommer diskussioner att genomföras med tåg och vagntillverkare med inriktning på vår inframag lösning.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​