STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Här hittar du alla kontaktv​ägar att n​å mig!

Det skall vara lätt att nå mig! 

Välkommen!

Du når mig på min 
mobil: 070 422 21 00


Du når mig på min epost
e post: sten@inframag.se

Vi har valt att arbeta med andra personer och företag genom konsultavtal och inte ha anställd egen personal. Det ger oss större flexibilitet. Fungerar som projektledare för små och stora projekt!

Post:
Sten Lövgren
InfraMag
Ågatan 3
826 40 Söderhamn