STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Riktvärden för energiförbrukningen för Tesla bil, Flyget och tågtransporter, vanligt tåg och InfraMag tåg. 

Riktvärden för de olika transportslagen kommer att ligga till grund för de beräkningar som görs och jämförelser mella olika destinationer. Det är ingen vetenskaplig rapport men kan ge en uppfattning om energiförbrukningen och en jämförelse mellan transportslagen.

Bil Tesla 
Har en förbrukning på 2 kWh / mil. Vilket blir den förbrukning som skall gälla för 1 passagerare. Finns det förare + 3 passagerare så blir det 1/4 per passagerare dvs 0,5 kWh per passagerae och mil. Det kan gälla som riktvärden för biltransporter.  I de senare modellerna av Tesla har förbrukningen ökat något och finns idag kring 2,45 kWh per mil. Dessutom har batterivikten ökat så att bilarna är tyngre.

Flyget
Finns idag inga riktiga siffror då flyget egentligen inte klarar av att transportera passagerare enligt det som man kunde göra när man använde andra bränslen och inte eldrifrt.

Det som finns på bordet idag är flygplan med 250 km räckvidd och passagerar antal på 20 till 50 personer. Saknas den verkliga energiförbrukningen och är idag en skrivbordsprodukt. Kommer inte att förverkligas inom närtid. Elflyget är inget att räkna med på lång tid och kommer inte att bli det på längre sträckor överhuvudtaget.

Tåget
Snabbtåget X2000 antas ha medelbeläggningen 50 %, grundat på resandefrekvensen på linjen Stockholm - Göteborg. Ett tåg med 198 sittplatser förbrukar (enligt datasimuleringar) 14,4 kWh per km. dvs 144 kWh per mil. Ger 0,73 kWh per person och mil. InterCity-tåg med restaurantvagn, på större transportrelationer, har genomsnittsbeläggningen 150 personer och förbrukar 12 kWh/km, dvs 120 kWh/mil, ger en siffra på 0,8 kWh per mil och person. Vanliga persontåg, utan restaurantvagn, antas ha en medelbeläggning om 75 passagerare och förbrukar 9 kWh/km dvs 90 kWh per mil vilket ger 1,2 kWh per mil per person. Alla med ett lägre värde än vad som är fallet med Tesla och endast 1 passagerare.

Ovanstående siffror ger att Teslas val som miljö alternativ är inte bättre än vad tåget ger. Lägger man därtill att det från Tesla kommer andra miljö farliga utsläpp som de fina partiklarna som kommer från gummihjulens kontakt med vägabanan och de farliga mikropartiklar som sprids så är inte Tesla det miljöargument som sprids av pressen. 

InfraMag tåget
Det finns inga färdiga värden ännu därför tåget, och dess framdrivning är under utveckling. Tåget bärs upp av permanenta magneter i sin helhet. För att kunna driva tåget framåt och bakåt har en boggi appliceras och den kommer att belasta systemet med 2 - 5 % av rullmotsåndets inverkan. Det stora motståndet för InfraMag kommer från luftmotståndet vilket ställer stora krav på utformningen av fordonents design. Det är är åven så att luftmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten. 

Sammanställning av energiförbrukningen per passagerare

Trans-port-
altern.

2000
Inter-city 
tåg
Vanligt tåg Tesla  Infra-Mag tåg
Energi-
för-brukn./
person
0,73 kWh 0,8 kWh 1,2 kWh 1 pass
 2 kWh
4 pass
  0,5 kWh
0.1 till 0,15 kWh
CO2 utsläpp 0 0 0 0 0
Andra utsläpp Nej Nej Nej  Fina hälso-
farliga partiklar 
från bl a gummi-hjulen
Nej