STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

EU beslut den 1 december 2022

Svenska Trafikverket får svårt att leva upp till EU:s beslut. Nu skall all godstrafik skötas av järnvägen och sjöfarten. Det har man sagt länge men nu verkar det vara på rikrtigt allvar. Nedan finns några "saxade" punkter som har stor betydelse.

* Alla orter/städer med mer än 100 000 innevånare skall ha en intermodal terminal/station klart 31 dec 2027

* Alla godstransporter skall över på järnväg eller sjötransporter

* Lastbilar skall endast finnas för lokaltransporter i anslutning till intermodala terminaler

* Kortdistansflyg 500 km skall ersättas med snabbtåg

* Elvägar - Lastbilar ingår inte i EU:s strategiska plan TEN-T

* Höga drivmedelspriser "Poluter Pay" direktivet kommer näringslivet att allvarligt få stora kostnadsökningar för transporterBeslutet syftar till en modernisering och behovet av en renare, grönare och smartare mobilitet genom att förbättra Trans European Transport Network, ett intelligent transportsystem, gränsöverskridande och långdistansresande samt storstadsmobilitet