STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Steel line verksa​mhetsområde - Europa​ 

Steel-line kommer att ha sitt verksamhetsområde med fokus på stålbronanor i ett mera internationellt perspektiv och kunna vara en konkurrent till Kinesernas "Silk-line". En avsevärt billigare alternativ sett ur alla perspektiv.

Vi kommer att utveckla våra ideer och vi skulle inte helt sätta oss i händerna på den kinesiska utvecklingen och helt låta dom styra flödet av människor och produkter mellan asien och europa.

InfraMag banor i Europa

I ett kraftfullt alternativ skapas ett sammanhängande nät av infraMag banor med hastigheter om 450 km/h. Lätta snabba ocyh bekväma att åka i och man ser hela tiden naturen passera förbi. Resan skall vara en upplevesle samtidigt som det är ett överlägset transportsystem.

Ett skisserat förslag på ett upplägg i Europa finns på bilden till höger.  Banorna kan byggas upp, dom kan plockas ned och flyttas till annat ställe och inget går förlorat i material eller utrustning.

Det går lätt att bygga ut och det blir i form av ett stort lego som kan anpassas till verkligeheten. Flexibilliteten är stor!