STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Att skapa framtidens
infrastruktur

Vi siktar på att skapa framtidens infrastruktur på järnvägen byggda på landskapsbroar, Det är det absolut billigaste sättet att bygga nya järnvägar. Snabbt, ekonomiskt, miljövänligt och har framtiden för sig.

Framtiden är här!

Steel-Line fördelar

Förenklad 
samhällsplanering

veta mera

Tillstånd att bygga järnvägen blir avsevärd enklare och du kan utnyttja marken under banan. Du gräver inga diken i naturen.

Korta byggtider

veta mera

Byggtiden är avsevärt mycket kortare än att bygga på marken. Vi bygger med standariserade modulertill  låga enhetskostnader.

Låga kostnader

veta mera

I och med att vi bygger med standiserade moduler så ger det mycket låga kostnader.mDu har även kontroll på byggkostnaderna på ett helt annat sätt än du bygger på marken

Miljösmart

veta mera

Allt är byggt med avseende på ett miljösmart  byggande 

Återvinningsbart

veta mera

Allt är återanvändbart och det är demonterbart. Har förutsättningarna ändras så monteras järnvägen ned och flyttas. I ett annat fall kan det vara lämpligt att smälta ned stålet och tillverka nya stålmoduler. Inget går förlorat.