STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Steel Line - ​Om oss


Vi är ett innovativt litet företag och vi sitter utspridda på flera platser. Men vi är ett antal personer med mycket omfattande kunskaper inom området. Inte heller rädda att tala i klartext på vad som gäller. 

Inte minst vad det gäller byggnationer av den nya infrastrukturen. Att vi skall bygga på landbroar, och infrastruktern en nivå upp är för oss skälvklart. Det finns så många fördelar och så många nackdelar att bygga som man gör idag på marken. Att vi sedan skall gå emot ett sätt att transportra och förflytta enheter baserat på magnetbärning är för oss också självklart. Vi är ett litet land och med begränsat antal personer som kan bilda ett trafikunderlag varför en annan skälvklar sak är att  lätta godstransporter måste involveras i höghastighetstågen inte minst med tanke på den allt snabbväxande internet marknaden. 

Vi sitter alla lite utspridda i vårt land och vi håller kontakten via internet. Vi har inget fast kontor eller arbetsplats utan vi finns i olika miljöer. Det är en modern och anpassad verksamhetsform som ser ut att passa oss mycket bra. Dessutom så de personer och företag som vi samarbetar med sker kontakter och skapande verksamhet över internet!

Vi blir mer som en projektledare inom utvecklingsprojekt, där vi har omfattande kunskaper och erfarenheter. Vi har även inoim den samlade gruppen omfattande kunskaper och erfarenheter då flera av oss har varit länge i branschen. Inget är för litet eller för stort för oss. Testa oss får du se!