STEEL LINE för framtiden!


Nyheter som kan beröra Steel Line

Info 1
Tillsammans med en internationell stor entreprenör håller det på att plockas fram dynamiska beräkningar över de stålbrobanor som finns presenterade inom AMCCT AB.

Info 2
Tillsammmans med Luleå Tekniska Universitet kommer de att medverka med sin kompetens för att föra projektet vidare, Omfattar både AMCCT AB och Inframag AB. Projektet beräknas pågå under 3 år. Dessutom kommer 1 - 3 examensarbetare att finnas med i projektet.

Info 3
Under hösten kommer diskussioner att genomföras med tåg och vagntillverkare med inriktning på vår inframag lösning.