STEEL LINE för framtiden!

Byggtid, kostnad och ekonom för lätt höghastighetsb​ana baserat på lätta InfraMag tåg

Bilden på tåget ovan har inget med InfraMag tåg att göra utan får ses en illustration hur det skulle kunna se ut. Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp godstransporter. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare vid framtida sättningar i marken.

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga höghastighetsjärnväg kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.

Väljer man att vid byggnationen av höghastighetsbanan bygga vårt vårt lätta InfraMag tåg så är kostnaderna extremt låga för att bygga en höghastighetsbana. Men den lätta byggnationen och de lätta tågen med InfraMag har man avsevärt lägre driftskostnader, tillåter högre hastigheter. Underhållet är bara bråkdelar av ett normalt underhåll. Ger en total överlägsen ekonomiskt resultat. 

Spår på stålbrobanor för lätta InfraMag tåg


Kostnad per km för tågbanan = 124 miljoner
Kostnad per km för magnetbärning = 48 miljoner
Kostnad per km 172 miljoner kr
Tillkommande el och signalsystem 25%
Kostnad per km 43 miljoner
Total kostnad 215miljoner per km
Investering 155 miljarder
Byggtid 5 år (Sker samtidigt)

Spår på betongbrobanor

SKANSKA
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr
I nvestering 205 miljarder kr

Byggtid 12 år

Spår på ma​rke​n

Trafikverket
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Investering 230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år
--------------------------------------------------
Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr
Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år

En stålbro väger en tiondel av en betongbro, och ställer därför mycket mindre krav på transporter och lyft.

Spår på stålbrobanor för lätta InfraMag tåg

AMCCT AB
Axeltryck kan översättas till < 10 ton
Längd 30 meter
Vikt 128 - 240 ton,
tyngsta delkomponent 28 ton
Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

SKANSKA

Axeltryck 14 - 22,5 ton
Längd 40 meter
Vikt 925 -1100 ton
Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras..