STEEL LINE för framtiden!

Du kan alltid nå oss genom den​ här informationen

Nedan återfinns mobilnummer till 2 av de personer som finns kopplade till 
InfraMag AB. 

Samma sak gäller med emejl. Den personliga emejlen finns bredvid  respektive persons bild.

Sten Lövgren

CEO, innovatör, lång erfarenhet inom området och med ett flertal patent.

Mobil: 0704 222 100
Mejl: sten@inframag.se

Thomas Nyman

Civilingenjör också med lång erfarenhet inom området. En mycket duktig konstruktör.

Mobile: 072 210 64 67
Mejl: thomas@inframag.se