STEEL LINE för framtiden!

Några framtida viktiga aspekter då det gäller transport och hantering

Den allra viktigaste aspekten nu och i framtiden är energikostnaden, givetvis i samklang med alla miljöaspekter . Förbrukningen av energi måste vara den lägsta tänkbara med tanke på att den ständigt förbrukas, måste förnyas och om igen. Kan vi nedbringa den förbrukade energin till ett minimum så är mycket vunnet. Vi har varit bortskämda med bensin/diesel som innehåller mycket energi och till egentligen för låga kostnader.

En lite enkel jämförelse som gemeneman kan förstå. Ett vanligt 85 Ampertimmars startbatteri som normalt sitter i vanliga bilar innehåller samma energimängd som 1 dl disel/bensin dvs en kaffekopp. Om vi nu ser på en buss med en stor tank 600 liter. Skall det ersättas med ett batteri för motsvrande verkningsgrad så skall batteriet hålla 6000 kWh.

Premiumsedanen Tesla Model S 100 D så väger batterietl hela 625 kg på grund av det tunga batteriet på 100 kWh. Här pratar vi om en effekt som är 60 gånger så stor vilket skulle ge en batterityngd motsvarande 37,5 ton. Den tyngden kommer att finnas kvar hela tiden. Det betyder att 37,5 ton skall adderas till den tjänstevikt som bussen kommer att ha. Med 50 passagerare med en på 75 kg styck så tillkommer 3,75 ton. Beräknas all den övriga vikten för fordonet vara 6 ton kommer bussns totala vikt att vara 37,5  + 3,75 + 6 =  47, 25 ton. Kan detta vara ett verkligt alternativ för en buss?  Bussen blir ju i det närmaste okörbar vid den vikten och består bara av enorm batterivikt + taravikten av bussen + passagerare. Vi betvivlar starkt på bussar i framtiden! Deras tid är över och kommer bara att finnas när batterier har uppnåt helt andra kapaciteter och som inte finns idag.

Bakgrundsfakta för beräkningarna

Att förbrukning av energi kommer att vara avgörande är det ingen tvekan om. Det finns då skäl att helt förutsättningslöst se på de möjligheter som kan komma ifråga för transporter av passagerare. Vi stannar här med en jämförelse mellan markbundna transportsystem. Egentligen skulle flyget har varit med i beräkningarna men där ställersig de framräknade uppgifterna sig ännu mera tveksamma. Se under fliken Kommentarer /Elflyg.

Transport med spårbundna lösningar.
Transport med hjulbundna lösningar.


Eftersom bussen har en hastighet som ligger < 90 km/h. Järnvägen i stort sett liknande hastigheter, det finns undantag på högre hastigheter. En faktor som dominerar i det hastighetsområdet är rullmotståndet. Luftmotståndet börjar inverka i hastigheter däröver. Det finns en allmänt vedertagen praxis vid jämförelser mellan spårbundna och hjulgående fordon. För att transportera enheten 1 på på järnväg är faktorn 1 och med en buss 15. För att få den verkliga energiåtgången så måste man dividera med fordonens verkningsgrad, för att få reda på vad som kommer ut i hjulen på respektive fordon.

En sammanställning ger följande utseende;

Transportfordon Verkningsgrad  Energiåtgång
Järnvägen, Lok                                        0,85 -0,94  1,2 – 1,1
Buss med dieselmotor  0,2   75
Buss med elmotor 0,35 – 0,45  43 - 33

Ser man då till framtida möjligheter till ​att transportera i högre hastigheter.

Fordon  Hastighet idag km/h Hastighet i morgon km/h
Järnvägen 90 - 200 400 - 600
Bussar, diesel och elmotorer 80 - 90 80 - 90

Ser man till siffrorna så skall alla transporter i framtiden ske med spårbundna lösningar. Något annat är inte ekonomiskt-, energi- och tidsmässigt försvarbart. Man ser också att det går att spara in stora mängder energi genom att utföra transporterna spårbunde

Den lösning som nu förespråkas är att Bussarna skall kunna köras 3 eller 4 timmar, ett avbrott på 45 minuter för snabbladning. Detta givetvis för att hålla nere vikten på de tunga batterierna. Kommer givetvis inte att fungera för medel- långa transporter. Det kan fungera inom ett närområde som kan inrymmas inom tiden 3 till 4 timmar, eller i stadstrafik.

Även om det skulle ske en fantastisk utveckling på batterisidan så kommer det alltid att kvarstå: det är som minst 15 ggr dyrare energimässigt att transportera personer med hjulburna fordon (i verkligheten 33-43 ggr dyrare).  Det är dags att inse att bussen som transportmedel, för medellånga och långa transporter, är i framtiden inget alternativ, vare sig dom heter Volvo, Scania, Mercedes eller något annat.

Dessutom kvarstår den stor miljöolägenheten som finns med hjulgående fordon som negativt påverkar människan, exempelvis de mycket små gummipartiklar som kommer från däckslitaget och som resulterar i ett stort antal personers för tidiga död per år. 

Framtida persontransportstruktur.
Hur kommer den framtida transportstrukturen att utvecklas i beaktande av att bussen inte kan medverka i medellånga och långa väg transporter vilket förklaras ovan och är helt ogenomförbart. Vi står inför en kraftig förändring på den kommande transportstrukturen . Det enda som kommer att fungera är att den långväga transporter av människor flyttas över till järnvägstransporter. 

Det finns egentligen inte någon annan möjlighet.  

Låt inte lastbil eller bussmaffian påverka utbyggnaden av elnätet, det är helt onödigt

Summerat så skulle man från myndigheternas sida inte åstadkomma den omfattande utnyggnad av elnätet som efterfrågas från lastbils- och busstillverkarna. Istället skulle myndigheterna se till att kraftigt bygga ut möjligheterna att överföra transporter till att bli spårbundna. På så vis skulle en mjuk övergång till verkligt energi- och miljö- effektiva transporter erhållas.